Informace

Nabídka školení

Kurz práce s motorovou pilou – kácení Absolvent kurzu zná obsluhu motorových pil a křovinořezů, zná zásady práce s motorovou pilou,  zná  související předpisy pro bezpečnost práce, technologické postupy pro práce prováděné motorovými pilami, zná údržbu motorových pil. Doba trvání 5 dnů. Cena od 4000,- Kč Kurz práce s motorovou pilou – prořezávky do 15 cm Absolvent… Read More Nabídka školení

Informace

Individuální přístup

Individuální přístup, je určen pro ty, kteří se opravdu mají zájem naučit pracovat s pilou, tak aby to pro ně bylo bezpečné a nebyli nebezpeční pro své okolí. Co získám?  Pod dohledem instruktora/trenéra si ověříte své znalosti a dovednosti. Instruktor Vás upozorní na chyby, kterých se dopouštíte a společně pracujete na jejich odstranění tak, aby… Read More Individuální přístup

Informace

Ověření dovedností

Ověření dovedností podle národní soustavy kvalifikací Od roku 2016 je možné přihlásit se ke zkoušce podle Národní soustavy kvalifikací Zkouška se uskuteční do 1 měsíce od podání přihlášky. Cena zkoušky je stanovena hodinou sazbou zkoušejícího. přihláška ke zkoušce – národní kvalifikace Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Co se hodnotí? Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a… Read More Ověření dovedností

Informace

Termíny školení a kurzů

Kurzy se do konce roku uskuteční v těchto termínech: 13.11.2017 – 16.11.2017 – KURZ obsluha motorové pily  23.11.2017 – 25.11.2017 – Arborista A1 – použití ruční pily při použití lanových technik a záchrana zraněného stromolezce  1.12.2017 – přeškolení obsluh motorových pil – pokročilé techniky kácení 11.12.2017 – 12.12.2017 – Přípravný kurz podle Národní soustavy kvalifikací Zkouška… Read More Termíny školení a kurzů