Články

Osvědčení a certifikáty

Od 1.9.2017 se začínám pomalu připravovat na nástup nové legislativy. Jistě jste zaznamenali změnu, kterou prodělala přihláška do kurzu.  V novelizaci nařízení vlády 28/2002 Sb. je uvedeno, že zaměstnavatel (tím se bude myslet i OSVČ)  musí ověřit znalosti a dovednosti. Dovednosti ověříte pouze zkouškou, nejlépe před kompetentní osobou, která je schopná nezávisle posoudit Vaše dovednosti. Od roku 2016 jsem zařazena jako  autorizovaná osoba (autorizace MZe) pro provádění zkoušek podle národní soustavy kvalifikací a od srpna 2017 funguji také jako školící centrum pro ABA International a je možné složit zkoušku podle mezinárodního standardu.

Co vlastně můžete tedy získat?

Národní soustava kvalifikací

„Zmíněná soustava umožňuje lidem kdykoliv v průběhu aktivního života doplnit si vzdělání rekvalifikačním kurzem, složit zkoušku a získat osvědčení, tedy dokument o způsobilosti vykonávat konkrétní profesi, který platí v celé republice i Evropské unii. Navíc toto osvědčení uznávají i zaměstnavatelé, což je pochopitelně podstatná okolnost.“

Co je výhodou zkoušky: „Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali“.

 

 

Standardizovaná mezinárodní zkouška

Tato kvalifikace byla sestavena na základě vysokého hodnotícího standardu a je dokladem,  že zaměstnanec nebo OSVČ je odborně způsobilý provádět práce s motorovou pilou.  Zkoušky jsou rozděleny do několika úrovní  – jak je popsáno již na jiném místě.

Certifikát má platnost 5 let.  Po 2,5 letech budou prováděny jednodenní „workshopy“ zaměřené na oživení dovedností a znalostí. Po pěti letech by měla následovat ověřovací zkouška, na základ níž bude certifikát prodloužen.

Veliká výhoda v tomto certifikátu spočívá v elektronické databázi získaných certifikátů.  Vždy můžete certifikát a jeho platnost ověřit pomocí internetové databáze a odpadá tedy nutnost s sebou neustále nosit doklad o proškolení.

A proto, že někteří jsou stále zvyklí na průkaz k obsluze motorové pily – zaznamenal i průkaz k obsluze MP změnu a bude tam uvedeno na základě které zkoušky byl vystaven.

Snad jsem Vám přiblížila rozdíly – výhody a nevýhody jednotlivých certifikátů, které je možné získat.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *