Články

Pokles teploty

Zimní období sice končí a tento příspěvek se může zdát mimo, ale je to pro zopakování a hlavně jako příprava na nové nařízení. Na přeškoleních o těchto teplotách hovoříme a já přislíbila, že tabulku sem dám k dispozici.

V dnešní podobě NV 28/2002 Sb. se hovoří, že zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci při těžbě dříví, zpracování vývratů, polovývratů a polomů nepracovali při poklesu teploty pod -15°C po celou dobu výkonu práce.

V návrhu nového nařízení se však již hovoří o tom, že zaměstnavatel musí zajistit organizaci práce a pracovních postupů při kácení stromů tak, aby zaměstnanci nepracovali za povětrnostní situace, kdy korigovaná teplota je -15° C a nižší,

Co je ta korigovaná teplota a jak se k ní dostaneme????

Je to teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu. Převod teploty vzduchu na korigovanou teplotu je uveden v části E přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb. V tomto nařízení je však teplota uváděna v m.s a předpověď bývá v km/hodinu. Proto je tabulka již upravena a v závorce jsou uvedeny kilometry za hodinu. Takže, pokud nová legislativa bude v tomto znění, budete připraveni. V případě jakýchkoliv změn Vás budu informovat.

Proudění
vzduchu
m.s-1 (km/hod.)

Teplota vzduchu ta (°C)

+4

-1

-7

-12

-16

-23

-29

1,8 (6,48)

+4

-1

-7

-12

-16

-23

-29

2,2 (7,92 )

+3

-3

-9

-15

-21

-26

-32

4,5 (16,2)

-2

-9

-15

-23

-30

-36

-43

6,7 (24,12)

-6

-13

-21

-28

-38

-43

-50

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *