Články, Informace

ECC – Evropský certifikát pro práci s motorovou pilou

 Evropský certifikát pro práci s motorovou pilou má zajistit vyšší úroveň pracovníků v lesnictví. Certifikát je vhodný pro všechny pracovníky, kteří cestují za prací do zahraničí nebo chtějí být ověřeni na nejvyšší kvalitu. Školení prováděné podle standardů evropských norem pro práci s motorovou pilou je zakončeno mezinárodní certifikační zkouškou. Na zkoušku je možné  se přihlásit… Read More ECC – Evropský certifikát pro práci s motorovou pilou

Články

Jak vlastně kurzy probíhají…

V týdnu jsme měli možnost ukázat naši práci. Sice tak,  jako nelze vecpat kurz do 3 hodin… nelze vměstnat celou naši práci do pár minut.  Někomu se musíme věnovat více a projít s ním celý kurz od základů, někdy je to spíše přeučování chybných návyků a rozšíření znalostí a dovedností.  O čem že by to mělo být…… Read More Jak vlastně kurzy probíhají…

Články

Přeškolení v lesním prostředí

Letos jsme občas zavítali i při pravidelném „přeškolení“ do lesa.  Nabídka zaujala jak  „bezpečáky“ ve firmách, kde školíme, tak i zaměstnance firem  nebo OSVČ. V některých firmách se nyní  snažíme nastavovat systém 1 x ročně školení a  v druhém roce při přeškolení praktický výcvik v lese. V příštím roce pro Vás opět připravujeme přeškolení v… Read More Přeškolení v lesním prostředí

Články

Kurzy pro SDH

Zareagovali jsme na poptávku, která v poslední době často přicházela od starostů a členů SDH.  Připravili jsme pro SDH kurzy, které jsou uznávané pro složky IZS. První běh již proběhl na podzim tohoto roku na Vysočině. Kurz je rozdělen na civilní část, kde se členové družstev dozví informace o legislativě, která platí pro civilní sektor… Read More Kurzy pro SDH

Články

Ověřování standardů

V červnu jsme strávili příjemných 5 dní na řezbářském sympoziu, které se konalo v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu v Kunovicích. Ověřovaly se nové standardy, které vznikají pro práci s motorovou pilou při uměleckém opracovávání dřeva. Tématem byla vinná réva, která byla symbolem nejen kraje ve kterém se sympózium odehrávalo, ale i symbolicky předurčovala spolupráci,… Read More Ověřování standardů

Články

Kurz ECC – květen 2018

Ve dnech 14.5.-18.5.2018 se uskuteční kurz pro obsluhu motorových pil, zakončený zkouškou ECC. Harmonogram kurzu je uveden v příloze. Zájemci se mohou hlásit a více informací získáte na: skolenimp@seznam.cz Cena kurzu včetně zkoušky činí 7500,- Kč.  Záloha na kurzovné je 2000,- Kč. Po zaplacení zálohy účastníci obdrží výukovou publikaci, která je jednoduše provede kurzem a… Read More Kurz ECC – květen 2018

Články

Termíny přeškolení v roce 2018

Vzhledem ke změně legislativy začínáme školit již v tomto roce 🙂 Termíny přeškolení 2018 12.1.2018 – od. 9,00 hod. Kočí Bartoni 19.1.2018 – od. 9,00 hod. Kočí Bartoni 2.2.2018 – od. 9,00 hod. Kočí Bartoni 9.2.2018 – od. 9,00 hod. Kočí Bartoni 23.2.2018 – od. 9,00 hod. Kočí Bartoni 2.3.2018 – od. 9,00 hod. Kočí Bartoni  

Články

Nová legislativa platná od 1.1.2018

V minulých dnech vyšlo ve sbírce nové vládní nařízení, které  ruší NV 28/2002 Sb. a plně je nahrazuje. Zásadní požadavky nového vládního nařízení 339/2017 Sb. Nejzásadnější změny, které vyplývají z Nařízení  nařízení se vztahuje na veškeré práce prováděné s motorovou pilou nevztahuje se na IZS při záchranných a likvidačních pracích  je nutné ověřování znalostí a… Read More Nová legislativa platná od 1.1.2018

Články

Osvědčení a certifikáty

Od 1.9.2017 se začínám pomalu připravovat na nástup nové legislativy. Jistě jste zaznamenali změnu, kterou prodělala přihláška do kurzu.  V novelizaci nařízení vlády 28/2002 Sb. je uvedeno, že zaměstnavatel (tím se bude myslet i OSVČ)  musí ověřit znalosti a dovednosti. Dovednosti ověříte pouze zkouškou, nejlépe před kompetentní osobou, která je schopná nezávisle posoudit Vaše dovednosti.… Read More Osvědčení a certifikáty