ECC -Evropský certifikát pro práci s motorovou pilou

Od roku 2015 školíme a přizpůsobujeme výuku standardům pro získání Evropského certifikátu pro práci s motorovou pilou. V roce 2017 jsme se stali oficiálním školícím centrem.

Evropský certifikát pro práci s motorovou pilou má zajistit vyšší úroveň pracovníků v lesnictví. Certifikát je vhodný pro všechny pracovníky, kteří cestují za prací do zahraničí nebo chtějí být ověřeni na nejvyšší kvalitu.

Školení prováděné podle standardů evropských norem pro práci s motorovou pilou je zakončeno mezinárodní certifikační zkouškou. Zkoušku zajistíme.

Na zkoušku je možné  se přihlásit i bez přípravy!!! Více informací

na skolenimp@seznam.cz .

MOTOROVÁ PILA

ECC1 – Údržba motorové pily a příčné řezy

Čas na trénink: 1- 2 dny.

 

ECC2 – Kácení do účinné délky lišty

ověřuje se již samotné kácení stromů do tloušťky kmene 38 cm na pařezu,

Čas na trénink 1- 3 dny/ a více podle zkušeností kandidáta.

 

ECC3 – Kácení nad účinnou délku lišty

Čas na trénink 1- 3 dny/ a více podle zkušeností kandidáta.

 

STROMOLEZECTVÍ

A1 – Stromolezení, použití ruční pily a záchrana zraněného

A2 – Stromolezení a užití motorové pily při stromolezení

KŘOVINOŘEZ

M2a – Obsluha křovinořezu

Čas na trénink: 1 den. Na tuto zkoušku je možné se připravit podle brožury „Křovinořezy – bezpečné zacházení a údržba v praxi“

 

PLOŠINY

M1 –obsluha pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Čas na trénink: 1 den. Zajištěná zkouška je souladu s českou technickou normou ČSN ISO 18 8787 

———————–
Historie centra se začala psát v roce 2015, kdy jsme začali spolupracovat s mezinárodní organizací sdružující instruktory ze 3 kontinentů a Mendelovou univerzitou v Brně, (lesnická a dřevařská fakulta). Akreditační cesta trvala 2 roky. Jednalo se o ověřování precizní přípravy kurzů a příprava na zkoušku hodnotitelů, tak abychom byli schopni vytrénovat uchazeče o Evropský certifikát. Jsme prvním centrem ve Východních Čechách, které tuto přípravu provádí.

________________________________________________________________________________