ABA Centrum Východní čechy

Od roku 2015 spolupracujeme s mezinárodní organizací ABA International a Mendelovou univerzitou V Brně, (lesnická a dřevařská fakulta). ABA International sdružuje instruktory ze 3 kontinentů.  V roce 2017 jsme se stali ABA centrem  prvním ve východních Čechách.
Školení prováděné podle standardů ABA je zakončeno mezinárodní certifikační zkouškou.  Mezinárodní certifikáty jsou vydávány v papírové podobě a i elektronickou formou pomocí  e-passportu, a je tedy možné je kdykoliv on-line ověřit.
Certifikace zajišťuje vysoký standard zaměstnanců a OSVČ. Příprava a ověření dovedností je dvoufázové. V první fázi je kandidát připraven trenérem a následně postupuje ke zkoušce – ověření dovedností u nezávislého hodnotitele.   Kandidát může přistoupit ke zkoušce i bez tréninku.

MOTOROVÁ PILA

ECC1 – Údržba motorové pily a příčné řezy

vhodné zvolení OOPP, posouzení rizik práce, legislativní předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, první pomoc, praktické předvedení údržby a pracovních postupů při příčném přeřezávání, ergonomie práce s ruční řetězovou motorovou pilou.(zkouška trvá 1 hodinu) Čas na trénink: 1 den.

ECC2 – Kácení do účinné délky lišty

ověřuje se již samotné kácení stromů do tloušťky kmene 38 cm na pařezu,

kandidát zvolí OOPP , posoudí rizika pracoviště, první pomoc, legislativní předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provede pokácení 3 stromů, odvětvování a bezpečné uvolnění zavěšeného stromu. (zkouška trvá 1,5 hodiny) Čas na trénink 1- 2 dny/ a více podle zkušeností kandidáta.

ECC3 – Kácení nad účinnou délku lišty

kandidát zvolí OOPP , posoudí rizika pracoviště, první pomoc, legislativní předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provede pokácení 2 stromů, bezpečné uvolnění zavěšeného stromu s pomocí navijáku.

STROMOLEZECTVÍ

A1 – Stromolezení, použití ruční pily a záchrana zraněného

A2 – Stromolezení a užití motorové pily při stromolezení

KŘOVINOŘEZ

M2a – Obsluha křovinořezu

výběr OOPP,  legislativní předpisy v rámci BOZP a ochrany životního prostředí, údržba, rozpoznání kritických nedostatků a ukázka pracovních postupů při použití křovinořezu

PLOŠINYbsluha pojízdné zdvihací pracovní plošiny

výběr vhodné pojízdné plošiny, použití výstražných prvků, bezpečnostní pravidla pro provozovatele, inspekce před použitím,  použití OOPP,  provoz pojízdné zdvihací plošiny.

zkouška je souladu s českou technickou normou ČSN ISO 18 8787 .

Cena za jeden den zkoušení hodnotitelem je stanovena na 3500,- Kč (při více účastnících se cena za hodnotitele rozpočítává).