Články

Tréninkové dny v Brně

Na konci června 2017 se uskutečnil další tréninkový týden instruktorů a hodnotitelů ABA International v Brně.  Mezinárodní účast byla i z Honkongu.  Setkání bylo velice přínosné. Vyměnili jsme si zkušenosti, které máme z kurzů. Bylo i zajímavé se dozvědět, jak probíhají kurzy na druhém konci světa. „Kluci“ z Honkongu byli velice vstřícní a velice chválili, jak se standard pro zkoušení nastaven. Měli zkušenosti z USA, kde hledali vzor pro provádění kurzů, ale sami přiznali, že bezpečnost práce je v USA neuvěřitelně rozštěpena podle jednotlivých států a to dává prostor pro  vznik „divokého západu“. 😀

Tréninku se taktéž  zúčastnili kolegové z Anglie a Austrálie. Bylo to tedy takové mezikontinentální setkání.  Je dobré zjistit, jak to chodí třeba jen u sousedů na Slovensku. V Čechách máme proti Slovákům také divoký západ. Nikdo nic moc nekontroluje, nikdo nic moc nechce. Například v Anglii pokud se stane pracovní úraz pojišťovna se zajímá nejen o to, zda byl dotyčný vyškolen, ale kým byl vyškolen a ověřen. Pokud zjistí, že nekompetentní osobou (kompetentní osoba je hodnotitel uznaných organizací jako NPTS nebo Lantra) vymaní se z placení pojištění.  A abych se nedívala jen přes hranice, účastnili se i čeští kolegové z ostatních ABA center.

Celý týden probíhal v duchu tréninku a ověřování dovedností.  Instruktoři se učí jak přistupovat ke kandidátům, učí se jak správně posoudit znalosti a dovednosti kandidáta a je ověřováno, zda hodnotitel dokáže rozpoznat, kdy je práce při zkoušce nebezpečná a včas zastavit svého svěřence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *